של מי הקורות חיים האלו?

לקוחות ממליציםיצירת קשרטלפון

של מי הקורות חיים האלו?

..הגברת נשארה אותה גברת ..אבל האדרת... האדרת השתנתה לאין ערוך.

בשיחתנו הטלפונית הפגנת סבלנות וסובלנות אין קץ ,לעיתים ,חשתי כאילו התחלפו היוצרות וכי האינטרס להפיק את המיטב ,הפך להיות האינטרס שלך. 

נתת לי הרגשה שאתה בכנות מנסה להפיק את המיטב ,"חלבת" ממני מידע "לחצת" עלי למצא את הצימוקים הטמונים בנסיוני ,"סחטת" ממני פרטים ופרטי פרטים כדי להשלים את חלקי הפאזל. 

שיחתנו התארכה ואתה המשכת ללא לאות ,תוך דבקות במטרה הסופית. 

תוך כדי השיחה ומאוחר יותר עם קבלת התוצאה הסופית ,התחזקה בי ההרגשה שלבטח אוכל (בקרוב אני מאמין) למצא שידוך חדש וטוב. 

ערכת את קורות חיי בצורה ברורה ,מתמצתת ומציגה את נתוני באופן שובה לב עם "טעם של עוד". 

תודה רבה לך ,אני מקווה ומאמין שמאמציך יסייעו לי במהרה. 

ברק ב.