משוב הצלחה במציאת עבודה

לקוחות ממליציםיצירת קשרטלפון

משוב הצלחה במציאת עבודה

ברצוני להביע את מלוא שביעות רצוני על תרומתך בתהליך חיפוש עבודה מוצלח.

ראוי לציין את יכולתך המקצועית להקשיב, לשאול, לדלות אינפורמציה רלבנטית ובהתאם לשכתב את קורות החיים בצורה אפקטיבית, קצרה ו "מגרה". 

כמו כן תודתי לך על הטיפים שנתת לי תוך כדי שיחתינו הטלפונית באשר לאופן ולתוכן הדברים אותם צריך להדגיש בריאיון עבודה שהם למעשה נגזרת של קורות החיים. 

אשמח מאוד להמליץ עליך בפני חברים העומדים לחפש עבודה. 

בכבוד רב,
טל